طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

طرح های لایه باز (PSD) عکاسی:
در هنگام طراحی عکس ها طراحان ، طرح های خود را به صورت لایه های مجزا قرار می دهند تا در صورتی که نیازدر یک لایه نباشد آن لایه را از تصویر خود حذف نمایند این کار سبب می شود که زمانی که شما طرحی را طراحی می کنیدامکان ویرایش آن در هر زمان از طراحی امکان پذیر باشد زیرا با جایگزین کردن لایه جدید یا حذف لایه قبلی این کار به راحتی امکان بذیر می باشد.
در قسمت طرح های لایه باز (PSD) سایت عکس رتوش این امکان فراهم شده که شما کاربر گرامی با انتخاب هر کدام از این طرح هابه تمامی لایه های موجود در داخل PSD آن طرح دسترسی پیدا کرده.و تنها با قراردادن عکس خود در داخل این طرح های لایه باز ( PSD) عکاسی می توانید عکس خود را به زیبایی همانند یک آتلیه طراحی نمایید .

فیلترهای فعال

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6000 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6000 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6000

PSD-6000
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 5MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6001 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6001 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6001

PSD-6001
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 2.63MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6002 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6002 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6002

PSD-6002
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 1.91MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6003 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6003 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6003

PSD-6003
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 9*6 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 40 * 30 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 994KB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6004 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6004 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6004

PSD-6004
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 1.3MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6005 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6005 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6005

PSD-6005
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 13*21 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 40 * 30 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 9.97MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6006 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6006 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6006

PSD-6006
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 13*18 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 40 * 30 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 5.54MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6007 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6007 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6007

PSD-6007
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 15*10سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 10.0MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6008 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6008 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6008

PSD-6008
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 3.02MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6009 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6009 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6009

PSD-6009
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 5.46MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6010 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6010 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6010

PSD-6010
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 20.1MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6011 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6011 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6011

PSD-6011
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 40 * 30 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 12.4MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6012 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6012 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6012

PSD-6012
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 21*16 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 40* 30سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 11.5MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6013 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6013 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6013

PSD-6013
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 2.98MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6014 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6014 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6014

PSD-6014
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 2.38MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6015 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6015 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6015

PSD-6015
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 1.98MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6016 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6016 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6016

PSD-6016
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 459kB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6017 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6017 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6017

PSD-6017
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 4.28kB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6018 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6018 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6018

PSD-6018
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 30*20 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 60 * 30 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 18.8kB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6019 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6019 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6019

PSD-6019
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 30*20 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 60 * 30 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 21.2MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6020 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6020 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6020

PSD-6020
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 2.70MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6021 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6021 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6021

PSD-6021
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 4.92MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6022 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6022 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6022

PSD-6022
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 1.37MB
دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6023 دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6023 2
موجود
طرح های لایه باز (PSD) عکاسی

دانلود PSD طرح لایه باز مخصوص عکاسی کد 6023

PSD-6023
2٬000 ‎تومان
سایز اصلی طرح : 18*13 سانتی متر رزولوشن طرح : 300 پیکسل بر اینچ قابل استفاده تا سایز : 30 * 20 سانتیمتر دانلود پس از خرید : دارد حجم فایل و فرمت فشرده سازی : 4.59MB