شاسی 6 تکه طرح نپتون
شاسی 6 تکه طرح نپتون
شاسی 6 تکه طرح نپتون
شاسی 6 تکه طرح نپتون

شاسی 6 تکه طرح نپتون

CHSHAX - 5015
انتخاب کنید

شاسی 6 تکه طرح نپتون تشکیل شده از چند شاسی مختلف در ابعاد استاندارد.

سفارشی کردن محصول

برای این که بتوانید شخصی سازی خود را به سبد خرید اضافه کنید، فراموش نکنید که آن را ذخیره کنید
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه حداکثر 250 کارکتر

شاسی 6 تکه طرح نپتون تشکیل شده از دو شاسی در ابعاد 40 در 40 سانتیمتر  و چهار شاسی در ابعاد 40-60 سانتیمتر و شما می توانید در  هر یک از این شاسی ها یک عکس قرار دهید و یا اینکه یک عکس را به صورت پازلی در این شاسی 6 تکه طرح نپتون قرار دهید .

فراموش نکنید در صورتی که شما یک عکس به صورت پازلی در این شاسی 6 تکه طرح نپتون می خواهید قرار دهید تنها فایل عکس شماره 1 را  ارسال کنید در غیر اینصورت بر حسب نمونه در تصویر عکسهایتان را بر حسب شماره آپلود نمایید .

بدون دیدگاه