شاسی 5 تکه طرح آفتاب
شاسی 5 تکه طرح آفتاب
شاسی 5 تکه طرح آفتاب
شاسی 5 تکه طرح آفتاب

شاسی 5 تکه طرح آفتاب

CHSHAX - 5008
انتخاب کنید

شاسی 5 تکه طرح هلن تشکیل شده از چند شاسی مختلف در ابعاد استاندارد.

سفارشی کردن محصول

برای این که بتوانید شخصی سازی خود را به سبد خرید اضافه کنید، فراموش نکنید که آن را ذخیره کنید
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه .png .jpg .gif
  • دلخواه حداکثر 250 کارکتر

شاسی 5 تکه طرح آفتاب تشکیل شده از دو شاسی در ابعاد 70 در 40 سانتیمتر  و دو شاسی در ابعاد 30 در 50 سانتیمتر و یک شاسی  در وسط  در ابعاد 40 در 90 سانتی مترمی باشد که شما می توانید در هر یک از این شاسی ها یک عکس قرار دهید و یا اینکه یک عکس را به صورت پازلی در این  شاسی 5 تکه طرح آفتاب قرار دهید .

فراموش نکنید در صورتی که شما یک عکس به صورت پازلی در این شاسی 5 تکه طرح آفتاب می خواهید قرار دهید تنها فایل عکس شماره 1 را  ارسال کنید در غیر اینصورت بر حسب نمونه در تصویر عکسهایتان را بر حسب شماره آپلود نمایید .

بدون دیدگاه