شاسی ساده

14 محصول وجود دارد

سفارش آنلاین شاسی ساده در ابعاد و سایزهای متنوع با کیفیت بالا در ضخامت های 8میلیمتری و 16 میلیمتری و 32 میلیمتری ، همراه با امکان چاپ عکس  شما کاملاً آسان و مطمئن در عکس رتوش بزرگترین وبسایت آنلاین چاپ عکس و شاسی در ایران

نمایش 1 - 14 از 14 مورد
 • سفارش آنلاین چاپ و شاسی عکس سایز 18*13
  در دسترس
  سفارش چاپ و شاسی عکس آنلاین
  CHSHAX

  مناسب : سفارش چاپ در سایزها و کاغذ مختلفجنس کاغذ موجود : 3 مدل کاغذ مختلفشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید)ارسال به شهرستان : دارداگر شما قصد دارید بسیار سریع چند عکس را در ابعاد متفاوت جهت چاپ روی تخته شاسی سفارش دهید از همین بخش اقدام کنید اما اگر قصد چاپ عکس روی تخته شاسی ، تنها در یک سایز مشخص را دارید...

  4,930 تومان
 • سفارش انلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 13*18
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 18*13
  CH-SH-1318

  مناسب : عکس های آلبومی + آتلیه ای جنس کاغذ : 3  مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ و شاسی : 12.4 * 17.5 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 14.7*19.7 سانتیمتر

  4,930 تومان
 • سفارش انلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 21*16
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 21*16
  CH-SH-1621

  مناسب : عکس های آلبومی + آتلیه ای جنس کاغذ : 3  مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 15.2 * 20.3 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 14.5*19.5 سانتیمتر

  7,000 تومان
 • سفارش انلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 25*20
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 25*20
  CH-SH-2025

  مناسب : عکس های آلبومی + آتلیه ای جنس کاغذ : 3 مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 20 * 25 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 19.5*24.5 سانتیمتر

  12,590 تومان
 • سفارش انلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 30*20
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 30*20
  CH-SH-2030

  مناسب : عکس های آتلیه ای جنس کاغذ : 3 مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 20 * 30 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 19.5*29.5 سانتیمتر

  15,850 تومان
 • سفارش انلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 40*30
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 40*30
  CH-SH-3040

  مناسب : عکس های آلبومی + آتلیه ای جنس کاغذ : 3 مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 30 * 40 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 29.5*39.5 سانتیمتر

  23,700 تومان
 • سفارش آنلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 45*30
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 45*30
  CH-SH-3045

  مناسب : عکس های آتلیه ای جنس کاغذ : 3 مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 30 * 45 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 29.5*44.5 سانتیمتر

  24,675 تومان
 • سفارش آنلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 60*30
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 60*30
  CH-SH-3060

  مناسب : عکس های آتلیه ای جنس کاغذ : 4 مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 30 * 60 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 29.5*59.5 سانتیمتر

  34,575 تومان
 • سفارش آنلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 60*40
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 60*40
  CH-SH-4060

  مناسب : عکس های آتلیه ایجنس کاغذ : 3 مدل کاغذ مختلفسایز دقیق پس از چاپ : 40 * 60 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید)ارسال به شهرستان : داردسایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 39.5*59.5 سانتیمتر

  51,300 تومان
 • سفارش آنلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 60*50
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 60*50
  CH-SH-5060

  مناسب : عکس های آتلیه ای جنس کاغذ : 3 مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 50 * 60 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 49.5*59.5 سانتیمتر

  56,225 تومان
 • سفارش آنلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 70*50
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 70*50
  CH-SH-5070

  مناسب : عکس های آتلیه ای جنس کاغذ : 3 مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 50 * 70 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 49.3*69.3 سانتیمتر

  61,150 تومان
 • سفارش آنلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 90*60
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 90*60
  CH-SH-6090

  مناسب : عکس های  آتلیه ای جنس کاغذ : 3 مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 90 * 60 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 59.5*89.5 سانتیمتر

  110,350 تومان
 • سفارش آنلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 70*100
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 70*100
  CH-SH-10070

  مناسب : عکس های آتلیه ای جنس کاغذ : 3 مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 70 * 100 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 99.5*69.5 سانتیمتر

  118,250 تومان
 • سفارش آنلاین عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 76*120
  در دسترس
  چاپ عکس بر روی تخته شاسی mdf در سایز 76*120
  CH-SH-12076

  مناسب : عکس های  آتلیه ای جنس کاغذ : 3 مدل کاغذ مختلف سایز دقیق پس از چاپ : 120 * 76 سانتیمترشرایط ویژه برای عکاسی ها و آتلیه ها : دارد (تماس بگیرید) ارسال به شهرستان : دارد سایزحدودی پس از چاپ و شاسی : 119.5*74.5 سانتیمتر

  169,700 تومان